Elevundersøkelsen for 5. - 10. trinn

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I Larvik kommune er det bestemt at undersøkelsen foretas blant elever fra 5. til 10. trinn.

 

Vedlagt finner dere Utdanningsdirektoratets informasjon om undersøkelsen.

Udirs infoskriv

Til toppen