Gjelder 5. - 7. trinn: Informasjon om leksehjelp

Leksehjelp for 5., 6. og 7. trinn fortsetter - her kan du lese om påmelding, avmelding, ansvarlige voksne og endring av praksis:

5., 6. og 7. trinn har tilbud om leksehjelp. Påmelding skjer via skjema i Visma.

 

Etter flere tilbakemeldinger endrer vi nå praksis på leksehjelpen. Elevene får nå lov til å gå hjem etter at de er ferdig med leksene så lenge skolen har fått beskjed om dette fra hjemmet. Tidligere gjaldt dette bare for 7. klasse, men nå gjelder dette også for 5. og 6. klasse.

 

Følgende dager, tider og klassetrinn:

Mandager kl 13.30 - 14.30: 5. og 7. trinn (ikke skolebuss)

Tirsdager kl 13.30 - 14.30: 5., 6. og 7. trinn (ikke skolebuss)

Onsdager kl 13.30 - 14.30: 6. trinn (denne dagen går det skolebuss hjem kl 14.30)

 

Trinnene sitter på hvert sitt rom i "gamle sløyd-bygget".

 

Følgende voksne er tilstede:

Mandager: Gitte og Lene

Tirsdager: Gitte, Lene og Wenche

Onsdager: Wenche

 

Melde om fravær eller opphør: Mail til therese.rully.irene.ryden@larvik.kommune.no 

Til toppen