Informasjon om standpunktkarakterer (gjelder 9. og 10. trinn)

Les mer om retten til å klage og klagefrister ved standspunktkarakterer 9. og 10. trinn.

U-dir sier følgende om standpunktkarakterer:

Bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget

Kompetanse i fag handler om å bruke kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon til å løse oppgaver og utfordringer.Formålet og hovedområdene i faget gir retning for å forstå kompetansemålene i sammenheng og hva samlet kompetanse i faget er. Når standpunktkarakteren skal fastsettes, skal læreren foreta en samlet vurdering av elevens kompetanse. Det innebærer å løfte blikket fra ett og ett kompetansemål og se dem i sammenheng.

For at læreren skal få et godt bilde av elevens kompetanse, må eleven vise kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger. Det kan skje gjennom fagsamtaler, læringsaktiviteter og oppgaver, skriftlige eller muntlige prøver, diskusjoner eller fremføringer, produkter elevene har laget, læringslogger osv. En standpunktkarakter basert på én prøve vil normalt ikke være tilstrekkelig. Det finnes ikke fag hvor elevene skal vise kompetansen sin bare skriftlig eller bare muntlig.

Underveisvurderingens betydning for standpunktkarakteren i fag

Underveisvurderingen skal fremme læring og gi eleven mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden. Samtidig er den kompetansen eleven viser i faget i løpet av opplæringen, en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren i fag skal fastsettes. Standpunktkarakteren må altså ikke utelukkende baseres på kompetanse oppnådd mot slutten av opplæringen. Underveisvurdering skal gi elever mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden.

 

Standpunktkarakterer 10. trinn og avgangsfag 9. trinn: musikk og mat og helse, gjøres kjent i Visma fredag 5/6. Klagefrist: mandag 15/6.

Orden og oppførsel 10. trinn gjøres kjent torsdag 18/6. Klagefrist: 28/6.

 

Til toppen