Ekstra buss til Hem - og Auby!

Vi har fått tilbakemelding fra busselskapet Tide om at det settes inn en ekstra buss til Hem og Auby.

Tirsdag var det for mange elever på en av skolebussene til Hem. Dette ble meldt til busselskapet av både skolen og sjåføren, og Tide forsikret at det skulle settes inn en ekstra buss på strekningen fra og med onsdag. Onsdag var det to busser både til Hem og Auby. Bildet under viser hvordan setene er merket - og et par fornøyde elever!

Fortsatt er anbefalingen fra myndighetene at man foreløpig begrenser bruk av skoleskyss (kollektivtrafikk).  Dersom man kan komme seg til skolen ved å sitte på med foreldre eller sykle, er dette altså fortsatt å foretrekke. Men det skal være trygt å ta bussen også, så både voksne og elever må hjelpe hverandre med å passe på at man holder avstand.

Under finner du også en link til VKTs reiseråd.

Bussplasser
Til toppen