Elevmedvirkning

Hva er Elevråd?

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø.

Møteinnkallinger

Møtereferat

Til toppen