Foreldremøte for 7. trinn på Tjodalyng skole 6. mai

Innhold

Det avholdes foreldremøte for neste års 8. trinn på Tjodalyng skole mandag 6. mai - se hele invitasjonen under:

Velkommen til foreldremøte for 7. trinn på Tjodalyng Skole

Når: Mandag 6. mai, kl. 18:00

Hvor: Tjodalyng skole, biblioteket, ungdomstrinnet

Hva: 

  • Velkommen

  • Ungdom og rusmidler i Larvik kommune - Politi og SLT-koordinator (SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

  • Pause

  • Info om valgfag og tilvalgsfag (språk) på ungdomsskolen - Kjetil Hobber og Regitze Ravnsborg

  • Eventuelt

Til toppen