Gjelder trinn 5, 6 og 7: Ingen leksehjelp siste uke før jul

Det blir ikke noen leksehjelp for 5., 6. og 7. trinn i uke 51. Det er oppstart mandag 4. januar 2021.

Til toppen