Informasjon om foreldreundersøkelsen

Innhold

Skolen i samarbeid med FAU har bestemt at skolen skal gjennomføre foreldreundersøkelsen (tilsvarende elevundersøkelsen) fra UDIR. Les informasjonen under.

Hva er formålet? 

Foreldreundersøkelsen gir deg som forelder mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen og om skole-hjem-samarbeidet. Resultatene fra undersøkelsen benyttes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle skole- og læringsmiljøet.

Resultatene fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Foreldreundersøkelsen kan bli publisert som statistikk på www.udir.no.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 

Skolene kan gjennomføre Foreldreundersøkelsen både vår og høst. Det er frivillig å svare på undersøkelsen. Du kan også starte undersøkelsen og hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern 

Utdanningsdirektoratet og skoleeier er ansvarlig for at alle personopplysningene som samles inn behandles i tråd med kravene i Personopplysningsloven og har delt behandlingsansvar. Vår databehandler drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og skoleeier, og må følge samme regelverk om personopplysninger.

Det er svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene til skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. I pålogget resultatportal kan ikke skolen se hvem som svarer hva og svaralternativer med få svar vises ikke. Dette er gjort for å redusere muligheten for indirekte gjenkjenning av foreldre som har svart. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne den enkeltes svar. Data oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med undersøkelsen.

Når du svarer, oppgir du ikke navn, personnummer eller andre direkte identifiserbare opplysninger. Det er derfor svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller, eksempelvis ved små forhold, kan det likevel være en mulighet for at den som behandler rådata kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering). Utdanningsdirektoratet og skoleeier kan be om å få utlevert rådata.

I de tilfeller Utdanningsdirektoratet gir ut rådata til forskere, må de følge direktoratets regler for behandling av data og taushetsplikt, og de må underskrive en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Samtykket ditt innebærer både deltagelse i undersøkelsen og at resultatene kan brukes til forskning. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Foreldreundersøkelsen er personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a, som gjelder samtykke til behandling av personopplysninger. Når undersøkelsen avsluttes, kuttes koblingen mellom ditt svar og ditt navn hos vår databehandler. Det vil derfor ikke være mulig å trekke ditt samtykke for en allerede gjennomført undersøkelse.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirektoratet. 

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
Internett: www.udir.no

Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på: personvernombud@udir.no eller skoleeiers personvernombud.  

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Foreldreundersøkelsen i skolen. 

Til toppen