Oppstarthilsen fra rektor

Her følger informasjonsskriv fra rektor. Dette er også sendt alle foresatte for 1. - 4. trinn i Visma.

Hei alle sammen!

Da nærmer det seg skolestart og vi gleder oss til mandag!

Det er en spesiell tid vi har vært og er inne i.

Ved at skolen åpner opp for  1.-4. så starter vi på veien tilbake.

Skolehverdagen blir ikke helt slik vi er vant til.

Vi har fått en veileder som gir råd og føringer under covid-19 utbruddet.

Denne veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.»

Elever skal komme på skolen når:

De ikke har symptomer på sykdom

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte på skolen.

Elever med typiske symptomer på pollenallergi kan møte på skole.

Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever må vaske hender før man drar hjemmefra.

Det blir vanlige skoletider, både på skole og SFO.

Skolebussene vil gå som normalt. Ved bruk av skoleskyss bør elevene sitte med minst et setes mellomrom.

De ulike trinnene blir delt inn i ulike kohorter (grupper)

1.trinn blir delt i tre kohorter. 12, 12 og 11 elever pr kohort.

2.trinn blir delt i fire kohorter. 13, 13, 14 og 14 elever pr kohort.

3. trinn blir delt i fire kohorter. 13, 13, 14 og 14 elever pr kohort.

4. trinn blir delt i tre kohorter. 14, 15 og 15 elever pr kohort.

Hver kohort får hver sin lærer og hvert sitt klasserom, i tillegg blir det assistenter på alle trinn.

Mandag 27.4. starter elevene til vanlig tid, kl 08:15.

1. trinn møter utenfor sin vanlige inngang.

2. trinn møter der de har fått beskjed av lærer på fredag.

3. trinn møter der de har fått beskjed av lærer.

4. trinn møter ved inngang ungdomstrinn.

Lærerne vil ta imot elevene ute fra 08:10.

 

To og to kohorter får hvert sitt uteområde å være på i friminuttene. Disse område kan rulleres på etter hver helg.

Foreldre/foresatte skal ikke inn i skolebygningene verken for levering eller henting. Dette gjøres utendørs.

 

SFO tilbudet vil foregå i samme kohorter og i samme rom som på skoledagen.

Det serveres ingen måltider på SFO. Elevene må ha med matpakke og egen drikkeflaske/kopp.

Vennlig hilsen

Terje Berglie 

rektor

Til toppen