Rødt nivå på Tjodalyng skole

Ungdomstrinnet starter digital hjemmeundervisning fra og med i morgen, 28. mai. 6. og 7. trinn starter digital hjemmeundervisning fra og med mandag 31. mai.

Beredskapsteamet har bestemt at skolene går over til rødt nivå fra og med i morgen, 28. mai.


Ved Tjodalyng skole har vi bestemt at 6. og 7. trinn går over til digital hjemmeundervisning fra og med mandag 31. mai, mens 8. - 10. trinn starter med digital hjemmeundervisning allerede i morgen, fredag 28. mai.


Dette gjelder i første omgang fram til og med onsdag 2. juni. Da vil beredskapsledelsen drøfte om tiltaket skal videreføres eller om skolene skal tilbake på gult nivå.


Mvh Terje Berglie, rektor

Til toppen