Utvidet kontroll på bussene!

VKT har sendt oss et brev om utvidet kontroll av billetter (i vårt tilfelle skolekort) på bussene. Nå har jo elevene blitt vant til at kortene kanskje ikke sjekkes. Pass på at de har busskortet sitt i sekken! Har de mistet det, bestilles nytt på kontoret (kr 100,-). Ta godt vare på kortene - de skal også benyttes neste skoleår. Vedlagt ser dere brevet fra VKT.

Busskontroll
Til toppen