Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Johansen 5. trinn
Geir Holme 6. trinn - vara / 9. trinn - FAU.leder
Ida Anmarkrud Strandmyr 3. trinn
Inger-Johanne Schøyen Kruge 6. trinn
Jasmin Pires Teixeira 3. trinn - vara
Svein Håvard Haugen 9. trinn
Til toppen