Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Elisabeth Stenhaug Østby 10. trinn - vara
Gry Auberg Gulliksen 9. trinn - vara
Henning Kjærland Rugsveen
Ida Vindstad 6. trinn - hoved
Inge Fønhus Pettersen 7. trinn - hoved
Jannicke Carina Heia-Sannerholt 8. trinn - vara
Karen Louise Edland Gustavsen 9. trinn - hoved
Karina Gundersborg 4. trinn - hoved
Kjersti Skatvedt 2. trinn - hoved
Linda Wibecke Tangen Bråthe 10. trinn - hoved
Lisbeth Andersen Angeltveit 8. trinn - hoved
Lovise Bredvei Aakre 5. trinn - kasserer
Maren Agnethe Bogerud 1. trinn - vara
Mia Krøger Mathisen 3. trinn - hoved
Silje Jakobsen 2. trinn - vara
Silje Margrethe Pettersen Fønhus
Siri Bergem 1. trinn - hoved
Sverre Johan Foss Knutsen 5. trinn - hoved
Thorleif Wik Tambs 3. trinn vara
Til toppen