Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Johansen 6. trinn -hoved
Elisabeth Stenhaug Østby 9. trinn - vara
Geir Holme 10. trinn - FAU-leder
Ida Vindstad 5. trinn - hoved
Inger-Johanne Schøyen Kruge 10. trinn - vara
Karina Gundersborg 3. trinn - hoved
Kjersti Skatvedt 1. trinn - hoved
Lovise Bredvei Aakre 4. trinn - kasserer
Mia Krøger Mathisen 2. trinn - hoved
Nathalie Grønning Thon 8. trinn - hoved
Ronny Melum 6. trinn - vara
Silje Jakobsen 1. trinn - vara
Silje Willumsen Haugå 9. trinn - hoved
Svein Håvard Haugen 10. trinn
Sverre Johan Foss Knutsen 4. trinn - hoved
Thorleif Wik Tambs 2. trinn vara
Til toppen