Informasjon om rehabilitering av Tjodalyng skole

Vi er så heldige at skolen pusses opp! Her følger informasjon om arbeidene - hva som er allerede ferdig, og hva som gjenstår;

Store deler av Tjodalyng skole har gjennom 2020 fått installert nye ventilasjonsanlegg i byggene. Arbeidene sluttføres i løpet av de neste to ukene.

Alle klasserom som er omfattet av arbeidene har nå nye ventilasjonsanlegg i full drift.

 

Deler av barnetrinnbyggene (bygg mot sør) vil utover høsten bli rehabilitert. Vi vil blant annet få ny kledning, nye vinduer, nytt inngangsparti og ny solskjerming (screens).

Dette medfører en del anleggsvirksomhet og kan medføre at enkelte klasser må bytte klasserom for kortere perioder.

 

I tillegg vil utvendige murvegger på barnetrinnbygg bli pusset opp. Dette vil medføre en del støy, så dette arbeidet vil gjøres i høstferien (uke 41).

 

Øvrige bygg på barnetrinnet vil også få en oppgradering.

 

Svømmehallen er ferdig rehabilitert og fremstår som «ny». Den er allerede tatt i bruk.

 

Utover høsten vil også gymsalene få en ansiktsløfting, og etter hvert skjer det også litt både utvendig og innvendig på ungdomstrinnet.

Til toppen