Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Birgitte Willert Holt Vara for Mari-Ann
Ida Vindstad Foreldrerepresentant 5. trinn
Karen Louise Edland Gustavsen Foreldrerepesentant
Kim Falkensten Sannes Ansattrepresentant - andre ansatte.
Kjetil Hobber Ansattrepresentant
Kristine Sjøvold Johnsen Ansattrepresentant.
Linda Wibecke Tangen Bråthe Foreldrerepresentant
Ludvig Ajeet Singh Saund Elevrådsleder ungdomstrinn
Mari-Ann Moen SFO-leder
Mia Krøger Mathisen Foreldrerepresentant SFO
Solfrid Vågslid Elevrådsleder barnetrinn
Terje Berglie Rektor
Tone Haugli Sørensen Politisk representant
Til toppen