Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Geir Holme Foreldrerepresentant.. SU-leder.
Ida Vindstad Foreldrerepresentant 5. trinn
Kim Falkensten Sannes Ansattrepresentant - andre ansatte.
Kjetil Hobber
Kristine Sjøvold Johnsen Ansattrepresentant.
Leonora Krogstad Karterud
Mari-Ann Moen SFO-leder
Maria Vestad Hals
Mia Krøger Mathisen Foreldrerepresentant
Silje Willumsen Haugå
Terje Berglie
Til toppen