Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Geir Holme Foreldrerepresentant.. SU-leder.
Ida Vindstad Foreldrerepresentant 5. trinn
Kim Sannes Ansattrepresentant - andre ansatte.
Kristine Sjøvold Johnsen Ansattrepresentant.
Mari-Ann Moen SFO-leder
Mia Krøger Mathisen Foreldrerepresentant
Sonja Victoria Holte Ansattrepresentant
Til toppen