Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Geir Holme Foreldrerepresentant.. SU-leder.
Gry Auberg Gulliksen Foreldrerepresentant.
Ida Anmarkrud Strandmyr Foreldrerepresentant.
Kim Sannes Ansattrepresentant - andre ansatte.
Kristine Sjøvold Johnsen Ansattrepresentant.
Linda Eie Svendsen Foreldrerepresentant.
Nicolai Næss-Kjennvold Elevrådsleder ung. trinnet
Per Heine Mo SFO-leder
Randi Mjaugeto Ansattrepresentant.
Sondre Skalleberg Jørgensen Elevrådsleder barnetrinnet.
Stig Andersen Foreldrerepresentant. Kasserer.
Til toppen