Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Geir Holme Foreldrerepresentant.. SU-leder.
Ida Anmarkrud Strandmyr Foreldrerepresentant.
Kim Sannes Ansattrepresentant - andre ansatte.
Kristine Sjøvold Johnsen Ansattrepresentant.
Mia Krøger Mathisen Foreldrerepresentant
Per Heine Mo SFO-leder
Sonja Victoria Holte Ansattrepresentant
Stig Andersen Foreldrerepresentant. Kasserer.
Svein Håvard Haugen Foreldrerepresentant
Til toppen