Skolen åpnes igjen for 5. - 10. trinn!

Skolen åpnes for alle mandag 11. mai!

Hei alle sammen

Da nærmer det seg skolestart og vi gleder oss til mandag!

Det er en spesiell tid vi har vært og er inne i.

Ved at skolen også åpner opp for 5. - 10. trinn så starter vi på veien tilbake.

Skolehverdagen blir ikke helt slik vi er vant til.

Vi har fått en veileder som gir råd og føringer under covid-19 utbruddet.

Denne veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.»

 

Elever skal komme på skolen når:

De ikke har symptomer på sykdom

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte på skolen.

Elever med typiske symptomer på pollenallergi kan møte på skole.

 

Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole.

De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Mer informasjon om smittevern, se skolens hjemmeside.

 

Elever må vaske hender før man drar hjemmefra.

 

Skolebussene vil gå som normalt. Ved bruk av skoleskyss bør elevene sitte med minst et setes mellomrom.

Oppfordrer til å sykle eventuelt privat skyss der det er mulig.

De ulike trinnene blir delt inn i ulike kohorter

  1. trinn blir delt i 4 kohorter.
  2. trinn blir delt i 3 kohorter.
  3. trinn blir delt i 3 kohorter.
  4. trinn opprettholder normal gruppedeling.
  5. trinn opprettholder normal gruppedeling.
  6. trinn opprettholder normal gruppedeling.

Hver kohort og gruppe får hver sin lærer og hvert sitt klasserom.

Mandag 11.5 starter elevene til vanlig tid, 08:15.

Det blir vanlige skoletider, bortsett fra 5. og 6.trinn siste time torsdag. Disse elevene slutter 13.25 denne dagen.

 

Hver kohort 5. -7. trinn får nærmere beskjed hvor de skal møte av sine lærere..

8.trinn møter ved 8.trinns inngang.

9.trinn møter ved 9.trinns inngang.

10.trinn møter på fotballbanen.

Lærerne vil ta imot elevene ute fra 08:10.

 

Foreldre/foresatte skal ikke inn i skolebygningene verken for levering eller henting. Dette gjøres utendørs.

 

Til toppen