TV-aksjonen NRK Redd Barna 2023

Innhold

Fylkesaksjonsleder for Vestfold og Telemark har sendt oss en takk for innsatsen under årets TV-aksjon (se under)!

Takk til alle elever, foreldre og ansatte på Tjodalyng skole for at dere har deltatt i TV-aksjonen NRK Redd Barna 2023.

 

Årets aksjon har som formål å beskytte barn som er rammet av krig og konflikt.

 

Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og aldri har så mange barn vært på flukt som nå. Sammen skal vi gjøre familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for at 100 000 barn skal få mulighet til å leke, lære og leve i fred.

 

Pengene dere nå har vært med å samle inn skal gå til å:

·        Gjenforene barn og familier som har kommet bort fra hverandre.

·        Hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring.

·        Sikre trygg vei til og fra skolen og trygge klasserom der barna kan lære.

·        Tilby barn trygge områder i nærmiljøet der de kan leke og le.

 

Pengene fra TV-aksjonen skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. Siden vi igjen ved hjelp av dere har samlet inn et rekordstort beløp har det etter ønske fra Redd Barna blitt bestemt at også noen av pengene vil gå til Gaza.

 

Vedlagt ligger en hilsen og takk fra generalsekretær i Redd Barna Birgitte Lange: https://vimeo.com/877799257

 

Takk for at dere deltok i årets TV-aksjon. 

Håper dere er med oss også neste år når det er Barnekreftforeningen som er mottaker.

Med vennlig hilsen

 

TOVE YTTERBØ

Fylkesaksjonsleder Vestfold og Telemark

TV-aksjonen NRK Redd Barna 2023

 

E-post: vestfoldogtelemark@tvaksjonen.no 

Tlf: +47 920 62 785

Til toppen