Sjekke sykkelhjul!

Skolen har fått vite at det har vært løsnet skruer til sykkelhjul på elevers sykler! Vi ber alle foreldre sjekke barnas sykler godt!

Flere foreldre har tatt kontakt og fortalt om "nestenulykker" med løse hjul på barnas sykler.

 

Dette er alvorlige hendelser som vi tar på største alvor! Teamledere og lærere tar opp dette på alle trinn, og inspiserende lærere følger ekstra nøye med i friminutt.

I tillegg til at dere sjekker barnas sykler, er det fint om dere tar en alvorsprat. Det kan få fatale konsekvenser om et hjul detter av i stor fart!

 

Sykkel
Til toppen